ಮೇಯರ್ ಸುನಂದ ಪಾಲನೇತ್ರಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್

 

ಮೈಸೂರು:25 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ನ@ದಿನಿ

ಮೈಸೂರಿನ ನೂತನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುನಂದ ಪಾಲನೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *