ಮೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಮರಿಗೌಡ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಇಂದು ಕೆ.ಮರಿಗೌಡ ಅವರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜಿ.ಟೆ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *