ತುಂಬಿದ ಕಬಿನಿ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಕಬಿನಿ:2 ನವೆಂಬರ್ 2021

 ನ@ದಿನಿ

ತುಂಬಿರುವ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಂಪ್ರಯಕತೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸಿದರು

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *