ಆಟೋಗೆ ಘೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

Ghost ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ ಝೀ5

ಆಟೋಗೆ ಘೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಝೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ

100 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಘೋಸ್ಟ್

ಝೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ‌ ಹಂಗಾಮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *