ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಲೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ,ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ 

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಲೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ,ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ 

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಲೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ,ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ವಿಶ್ವಮಾನವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *