ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರೇವಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ.ರಾ.ಸ.ನೌ.ಸಂಘ

532 Views

 

 

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರು ಲಕ್ಷ ನೌಕರರಿಗೂ,ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ನೌಕರರಿಗೂ ,ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು:

              *ರೇವಣ್ಣ*

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಮೈಸೂರು

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *