ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು:ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *