ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಡಾ.ಇ.ಸಿ.ನಿಂಗರಾಜೇಗೌಡ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಡಾ.ಇ.ಸಿ.ನಿಂಗರಾಜೇಗೌಡರು ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *