ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಆಯ್ಕೆ

73 Views

 

20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

ನ@ದಿನಿ

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಿಕ್ ಮಹಾಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ 18ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಸೋಮವಾರದಂದು ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಕಾಲೇಜ್ (ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

2021 ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಡಾ. ಜೆ. ಪಿ ಸಿಂಘಾಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *