ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ “ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಥೆರಪಿ “

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವವನ್ನುಕೂಲಿಂಗ್‌ ಥೆರಪಿ ಉಳಿಸಿದೆ

ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್2023 :- ಮೈಸೂರಿನ ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಡಾ. ಸುಹೇಮ್‌ಅಫ್ಸರ್ ಮತ್ತುಡಾ. ಚೇತನ್ ಬಿ., ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಲಹಾತಜ್ಞರು, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತುಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರತಂಡಎನ್‌ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಆರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಈ ಶಿಶುವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇ 21, 2023ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರ(ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅವರುಗಂಡು ಶಿಶುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್(ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸುವಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಕರುಳಬಳ್ಳಿ ಶಿಶುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಿಶುವಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣ ಶಿಶುವಿಗೆ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಮದಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.ಈ ರೀತಿಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕರುಳಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗಶಿಶುವಿಗೆ `ನೇಣು’ ಬಿಗಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿಶುವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ವಿಜಯನಗರದಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರತಂಡಶಿಶುವಿಗೆ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆರ್ಮಿಯಾಅಥವಾಕೂಲಿಂಗ್‌ಥೆರಪಿ(ತAಪುಗೊಳಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲುಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಸಂಚಾರಿ ಎನ್‌ಐಸಿಯು ಮೂಲಕ ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತುದಾದಿಯರತಂಡವೊAದು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಎನ್‌ಐಸಿಯು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಉನ್ನತತAತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತುಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎನ್‌ಐಸಿಯು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಥವಾಗಂಭೀರಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾದ ಶಿಶುವಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಗೆ `ಸರ್ವೋಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ಕೂಲಿAಗ್‌ಥೆರಪಿ’ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ`ಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವತನ್ನರೀತಿಯ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್‌ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತುಸದಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಲುಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 33.50 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್‌ಅಡಿಯಲ್ಲಿಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಡಿಶಿಶುವಿಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಿಶುವಿಗೆ ಉನ್ನತ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಾರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ಒಳಗೊAಡAತೆ ಸಮಗ್ರ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
72 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಶಿಶು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲದೆ, 8ನೇ ದಿನ ಅದನ್ನುಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುಶಾಸ್ತç ಸಲಹಾ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದಡಾ. ಸುಹೇಮ್‌ಅಫ್ಸರ್‌ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ನಂತರಹಲವೆಡೆಉರಿಯೂತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಿಶುವಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ದವು. ನಮ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರಆರೈಕೆಗೆ ಮುನ್ನಶಿಶುವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿತಲುಪುವುದು ನಮ್ಮತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು.ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶರೀರಶಾಸ್ತçವನ್ನುಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮರ್ಪಿತ ವೈದ್ಯರತಂಡದಅಗತ್ಯಕೂಲಿAಗ್‌ಥೆರಪಿಗೆಇರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆಈ ಸ್ಥಿತಿಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲುಉತ್ತಮರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಅಗತ್ಯಇರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಶಿಶುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದನಂತರ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಉತ್ತಮಸುಧಾರಣೆಕಂಡುಬAದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆದುಳಿನ ಎಂಆರ್‌ಐಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೂಅದೇಆಗಿತ್ತು’’ ಎಂದರು.
ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಲಹಾತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದಡಾ. ಚೇತನ್ ಬಿ. ಅವರುಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನುಗಮನಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲುಶಿಶುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.ಕಡಿಮೆಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯಕಾರಣವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲುಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ನರರೋಗ ಸಂಬAಧಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲುತುರ್ತಾಗಿ `ಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್’ ಕ್ರಮವನ್ನುಆರಂಭಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಕೂಲಿಂಗ್‌ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಶಿಶುವಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಶಿಶುಗಳಿಗೆಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’’ ಎಂದರು.
ಕೂಲಿAಗ್‌ಥೆರಪಿ/ಸರ್ವೋಕAಟ್ರೋಲ್ಡ್ಕೂಲಿAಗ್‌ಕುರಿತು :- ಹೊಸ ರೀತಿಯಚಿಕಿತ್ಸೆಇದಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣದೇಹವನ್ನುತAಪಾಗಿಸುವಥೆರೋಪ್ಯಾಟಿಕ್‌ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಎAದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಅಥವಾಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಮೆದುಳು ಅಥವಾಇತರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಕೊರತೆಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾಆಮ್ಲಜನಕÀ ಪೂರೈಕೆಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲದೆ, ಜನಿಸಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆಅವಧಿಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯಚಿಕಿತ್ಸೆಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿವುಂಟಾಗುವುದನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲುಶಿಶುವಿನ ದೇಹದತಾಪಮಾನವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆಶಿಶು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನುಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲುಏಕೈಕ ಕೂಲಿಂಗ್‌ಯುನಿಟ್‌ಆದ`ಕ್ರಿಟಿಕೂಲ್’ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆಎಂದು ಮದರ್‌ಹುಡ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ಬಿ.ಜೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕುರಿತು :-
ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಜಾಲವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಅತ್ಯಂತಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕ ವಿಶೇಷತೆಯಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 23 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸ್ತಿçÃರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ರೋಗತಜ್ಞರು, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ತನ್ನಆಸ್ಪತ್ರೆಯರಾಷ್ಟçವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಮುಂಚೂಣಿಯಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸರಣಿಉನ್ನತಅಪಾಯದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಶಸ್ತçಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿಆದ್ಯಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಶಸ್ತçಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆಅಥವಾಯುರೊ-ಗೈನೇ ಶಸ್ತçಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಅತ್ಯಂತಕಡಿಮೆತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ(ಎನ್‌ಐಸಿಯು) ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿಗದಿತಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವಅತ್ಯುತ್ತಮಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *