ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದ ತಂದೆ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಧೃತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು:30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

 

ನ@ದಿನಿ

 

https://youtube.com/shorts/FYAURcj0klc?feature=share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *