ಥಿಯೋ ರೆಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಮೈಸೂರು:13 ಜೂನ್ 2022

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

 

ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10 ಕಿಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬಲರಾಮ್ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಓಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೋ ರೆಮ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *