ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪುತ್ರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸಿಂಚನಾ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧನೆ

ಮೈಸೂರು: ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಸಿಂಚನಾ 536 ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಸಿಂಚನಾ ಸಾತಗಳ್ಳಿಯ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಯು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ 93, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 90, ಗಣಿತ 90, ಬೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ 91, ರಾಸಯನಶಾಸ್ತ್ರ 86, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 86 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *