500 ರೂ ಸಿಗುವ ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

*ರಾಯಚೂರು*

ಮಕ್ಕಳ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಗಳು ಪತ್ತೆ.

ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗರಿಗರಿ ನೋಟ್ ಗಳು.

5 ರೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಅಸಲಿ ನೋಟ್ ಗಳು.

ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕು.

ಮಾಕ್ಸ್ ವಿಟ್,ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್.

ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟ್ ಗಳು.

ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 5-6 ನೋಟ್ ಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆ.

ಹೂನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ‌ ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ.

500 ರೂ ಸಿಗುವ ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುರ್ಕುರಿ ತರುವಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯ.

ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 12.500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೂನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟ್ ಗಳು ಪತ್ತೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *