ಶಾಸಕ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದೂರು ದಾಖಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೈಸೂರು:30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಶಾಸಕ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದೂರು ದಾಖಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *