ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ – 2023 ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *