ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತುರ್ತಾಗಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಸೂಚನೆ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ:10 ನವೆಂಬರ್ 2021

ನಂದಿನಿ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *