ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಮಾಜಿಯಾದ ಕಥೆ

ಹಾವೇರಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆಂದ್ರೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ.ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಲಿ…